Vroegpensioen zware beroepen is geen pensioen

“Werknemers boos over stopzetten vroegpensioen zware beroepen: stakingen op komst”, kopte NU.nl onlangs. Vakbond CNV heeft begin dit jaar de politiek gevraagd om het vroegpensioen voor zware beroepen na eind 2025 te verlengen. In mijn praktijk merk ik dat er soms een misverstand hierover leeft, namelijk dat het over pensioengeld zou gaan.

Wat is er aan de hand? Klik hier voor het nieuwsbericht van CNV zelf. Indien een werknemer eerder dan de AOW ingaat stopt met werken is er sprake van een ontslag. Indien de werkgever bij dit ontslag aan de medewerker geld of gelden meegeeft ter overbrugging richting het pensioen, dan moet de werkgever daarover in beginsel een zogenaamde RVU-boete betalen van 52%. Dit kan bij een individueel of collectief ontslag zijn. Deze boete staat in de Wet op de loonbelasting. In artikel 32ba van deze wet is de Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) vastgelegd.

Enige tijd geleden hebben sociale partners in het kader van het Pensioenakkoord van 2019 gesproken over of er vervroeging van pensioen voor zware beroepen zou moeten komen. Dat is het om allerlei redenen niet van de grond gekomen. Echter, daarvoor in de plaats is wel de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling gekomen. Deze is primair bedoeld inderdaad voor zware beroepen, maar deze drempelvrijstelling geldt voor alle werknemers.

De drempelvrijstelling in het kort: elke werkgever kan max. 3 jaar vóór ingang AOW van de werknemer hem / haar ca. € 2.000 bruto per maand “meegeven” (of soms ook als bedrag ineens) zonder de 52% boete te hoeven betalen. Dit is dus geen pensioengeld van een pensioenfonds of pensioenverzekeraar, maar geld van de werkgever zelf.

Deze drempelvrijstelling geldt evenwel slechts tot eind 2025. Indien uiterlijk op 31 december 2025 een RVU wordt overeengekomen met een werknemer die uiterlijk op 31 december 2028 de AOW-leeftijd bereikt, dan kan tot en met 31 december 2028 de RVU-drempelvrijstelling worden toegepast op die RVU.
Onder voorwaarden zijn deze RVU-afspraken zelfs ook subsidiabel binnen de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU).

Kortom, de verlenging van de regeling voor zware beroepen die CNV vraagt, gaat dus niet om pensioen en niet alleen om zware beroepen (soms de misvatting), maar om fiscaal niet- beboete ontslagvergoeding van de werkgever zelf bij ontslag.

Klik hier voor de publieksinformatie over de RVU van de Rijksoverheid.

Goed nieuws tot slot: er zijn ook diverse andere RVU-vrijstellingen. Wilt u meer weten, neem vrijblijvend gerust contact met mij op:

Formulier website of 010 – 529 05 66.

Mr. Bart Jan van Miltenburg
Onafhankelijk pensioendeskundige met ruim 25 jaar ervaring.

 

Voetnoten

  1. NU.nl 29 maart 2024