Advies: vakmatige vraagstelling van een pensioenvraag of pensioengeschil (juridisch en fiscaal) formuleren, de zaak incl. bijbehorende stukken beoordelen, conclusie(s) trekken en aanbevelingen doen.

Arbeidsovereenkomst: opstellen van de pensioenparagraaf in de (collectieve) arbeidsovereenkomst.

Wijziging pensioenregeling: analyse mogelijkheden werkgever en plan van aanpak.

Uitvoeringsovereenkomst: beoordeling en input in de overeenkomst met de pensioenuitvoerder.

Review pensioendocumenten: toetsing aan de wet en beleid van de werkgever.

Ondernemingsraad: opstellen verzoekschrift instemmening art. 27 WOR incl. ondersteunende stukken en overleg met Ondernemingsraad daarover.

Terug