Adviespraktijk Van Miltenburg heeft haar website en nieuwsbrieven met uiterste zorg opgesteld, maar aanvaardt desondanks geen aansprakelijkheid voor enige onverhoopte onjuistheid en/of onvolledigheid van de in haar uitgaven en op de website vermelde informatie noch voor het op enigerlei wijze gebruikmaken van deze informatie.