Code Pensioenfondsen: wat staat in deze code en hoe past een pensioenfonds deze code op praktische en zinvolle wijze toe?

Procedures: hoe richt een pensioenfonds zijn procedures van besluitvorming en risk management in, zodanig dat het aan de wet voldoet.

Compliance: wat komt er volgens de Pensioenwet en onderliggende regelingen allemaal kijken bij “good pensionfund governance”?

Intern toezicht: invulling visitaties en raden van toezicht bij pensioenfondsen.

Trainingen: sparren en trainen van de rol van lid van een verantwoordingsorgaan of intern toezicht van een pensioenfonds.

Terug