Nieuwsbrief oktober 2017 / News Letter October 2017

Graag informeren wij u kort en op praktische wijze over actuele pensioenontwikkelingen in de wet. Veel leesplezier.
We would like to inform you briefly and in a practical way on current pension developments in the law. Enjoy reading.


Platina tip Verzamelwet Pensioenen 2017

Mensen met een beschikbare premieregeling kunnen ook na ingang van het pensioen in aandelen beleggen. Dat wordt “doorbeleggen” genoemd. Kort: dan krijgt men een pensioen niet in euro’s, maar in aandelen. Maar werkgever, zorg dat de advisering rond doorbeleggen in beschikbare premieregelingen geheel buitenshuis plaatsvindt. Dus volledig extern, zowel juridisch als ook anderszins.

In de Verzamelwet Pensioenen 2017 is een technische reparatie voorgesteld. Het moet mogelijk worden een stijgende uitkering te organiseren zodanig dat het ingegane pensioen waardevast blijft. Individueel beleggen met pensioengeld is al zeer riskant, laat staan na ingang van het pensioen.

Over communicatie gesproken: een goede organisatie van de communicatie over de diverse keuzes in een pensioenregeling [(door-)beleggen of gegarandeerd, uitruil, uitstel, vervroeging, vrijwillig bijverzekeren, keuze en aanmelding partnerpensioen ] is een “must”. Werkgevers kunnen een stresstest laten uitvoeren met betrekking tot dit soort risico’s.

Interesse? Bel vrijblijvend Van Miltenburg 010 – 529 05 66.


Doormodderen

Wat maar niet tot wetgeving komt, is een nieuw pensioenstelsel. Het beoogde Sociaal Akkoord 2017, dat ook over pensioen moet gaan, is vooralsnog mislukt. CDA, CU, D66 en VVD willen sociale partners nu (nog) meer tijd geven om hierover tot overeenstemming te komen. De nieuwe regeringspartijen schuiven de pensioenhervorming in wezen op de lange baan.

Dit betekent heel simpel dat een nieuw pensioenstelsel, ook een van belangrijke onderwerpen die VNO NCW en andere sociale partners op de agenda hadden staan, nog verder weg is. Voor werkgevers is de beleidsmatige afweging qua pensioen – beleid: of op de huidige voet doormodderen en afwachten. Of zelf het eigen pad kiezen. Of in elk geval voorbehouden inbouwen.

Interesse? Bel vrijblijvend Van Miltenburg 010 – 529 05 66.


Bad governance

De Nederlandsche Bank gaat continu na of de “governance” van pensioenfondsen kwalitatief op orde is. Daarom kijken Intern Toezichthouders bij pensioenfondsen ook naar zogenaamde “soft controls” (beheerinstrumenten).

Is er een duidelijke en meetbare missie, wordt gestuurd op cultuur en gedrag van medewerkers van het fonds, is sprake van een motiverende organisatie waarin bestuurders leiderschap tonen, vertrouwen geven en kernwaarden zichtbaar worden nageleefd?

Ook al worden wetten niet geschonden en voldoet een fonds aan wet- en regelgeving, dan nog kan op bepaalde punten toch sprake zijn van een niet goed pensioenfondsbestuur. Dit kan het geval zijn indien de “softe” kant niet op orde is, want ook de ‘soft controls’ moeten operationeel orden gemaakt.

Voor meer informatie over het ‘pensionfund governance’ – toezicht van De Nederlandsche Bank, klik hier.

Interesse? Bel vrijblijvend Van Miltenburg 010 – 529 05 66.


A lot of hassle: the new official retirement age 68

For a long time the retirement age in collective pension schemes in the Netherlands (in Dutch the “pensioenrichtdatum”) was 65. This was until 2014. In 2014 the retirement age in pension schemes became 67. And from 2018 on it has based on new law (art. 18a of the Tax Wage Act 1964 – “Wet op de loonbelasting 1964”) to be 68. Under this new law employers have to adapt their pension schemes before 2018, January 1th.

Otherwise the employer will receive severe tax penalties. Changing a collective pension scheme implies an obligatory consultation of the employees’ council (in Dutch “Ondernemingsraad”) and in general an individual approval by every employee in person. In short: a lot of hassle.

However the Dutch law addresses the responsibility change the pension scheme to the employer only when there’s no collective employment agreement (“CAO”) or no industrial branch pension fund.

In some pension schemes the directive pension age isn’t defined exactly, but is linked to the law. As soon as the law changes, the directive pension age changes automatically. This without any consulting the employees’ council and without the obligation to ask consent of every individual employee. For example Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (“ABP”), the pension fund of the public sector and education, links the retirement age to first day of the state pension (in Dutch “AOW”). See art. 7.3 lid 1 of the pension scheme ABP.

Is the raise of the retirement age from 67 to 68 a deterioration ? Employer and employees will value this differently. Undisputed, to have to work a year longer and to enjoy pension a year later are things which are viewed upon negatively by most employees.

But the employer will emphasize on the expanding life expectancy, the economic necessity of keeping the pension costs down, the option in most pension schemes to retire despite this formal retirement age earlier (or later) than the formal pension starting age.

The impact of these aspects differs from the situation of the company of the employer. All these mentioned aspects can be calculated so employers, employees’ councils and employees discuss these things based on realistic financial and actuarial figures.

Interested? Call for free information Van Miltenburg +31 (0) 10 529 05 66.


Reminder voor de DGA met pensioen in eigen beheer

Korte check: de pensioenopbouw in eigen beheer is inderdaad stopgezet ? Dat moest voor 1 juli 2017. Dan het punt van de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken: de keuze premievrij voortzetten, omzetting in een oudedagsverplichting of afkoop staat langer open. Is er een alternatief voor de nabestaandenpensioenen?

Zijn de vereiste actuariële berekeningen gemaakt ? Is de juridisch vereiste documentatie op orde ? Dus nieuwe pensioenovereenkomst, de notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders, verslag van het onafhankelijk advies aan de partner, het formulier Belastingdienst etc.?

Interesse? Bel vrijblijvend Van Miltenburg 010 – 529 05 66.


Pensioen ‘DD’ ook voor de verkoper (pre sale info)

Recentelijk heb ik naar aanleiding van nieuwe bijna afgeronde wetgeving inzake collectieve waardeoverdracht op verzoek van de verkopende partij een pre – sales pensioen ‘Due Diligence’ – onderzoek gedaan. Een samenvatting van de bevindingen zijn bij de verkoopinformatie gevoegd. Maar meestal is het de partij die een onderneming overweegt te kopen die pensioenrisico’s vermoedt en een onafhankelijk pensioendeskundige voor een pensioen zo’n ‘Due Diligence’-onderzoek inschakelt.

Soms wordt de verkopende partij zó bekogeld met diverse op- en aanmerkingen over de pensioenregeling(en), dat ook de verkopende partij zich genoodzaakt ziet om een pensioendeskundige in te schakelen.

Onlangs hebben we pensioen technische bijstand verleend aan de verkoper van een vennootschap over zaken, zoals ‘exit lasten’ van het oude pensioenfonds het zogenaamde BPF*) – risico, vreemd uitziende premiestaffels, directiepensioen, uitlooprisico zieke en arbeidsongeschikte medewerkers. Partijen hebben zich vaak kunnen vinden in de door ons voorgestelde financiële waardering van de pensioenrisico’s binnen de betrokken pensioenregelingen.

*) eventueel onjuiste of verplichte aansluiting bedrijfstakpensioenfonds

Interesse? Bel vrijblijvend Van Miltenburg 010 – 529 05 66.