Voortzetting pensioenopbouw na einde dienstverband, dat kan:

Een werkgever en zijn medewerker zijn in gesprek over uitdiensttreding. Bijv. vanwege onenigheid over zijn / haar werkwijze. Normaliter stopt bij einde dienstverband ook de pensioenopbouw. Partijen kunnen ondanks beëindiging van het dienstverband afspreken om de pensioenopbouw (deels) voort te zetten. De wet, de fiscale kant en het pensioenreglement lopen dan soms helaas door elkaar heen. Het is zoeken naar de “deelverzameling” van wat er mogelijk is.

Wat mag van de Pensioenwet? En fiscaal?
Er geldt een verzameling van wettelijke regels (Pensioenwet). Maar ook een verzameling regels vanuit de pensioenuitvoerder (pensioenfonds of pensioenverzekeraar). En een verzameling van fiscale regels. Het is de kunst om te zoeken naar de deelverzameling, het gemeenschappelijke deel ofwel de overlap te zoeken. Immers, doen partijen dat niet (goed), dan bijten de regels elkaar.

Bijvoorbeeld wettelijk en bij bijvoorbeeld ABP behoeft de voortzetting van pensioenopbouw niet direct aansluitend aan de beëindiging van het dienstverband plaats te vinden. Fiscaal is dat laatste echter wel vereist, aldus het Besluit Pensioenen van 11 december 2018.

Andere fiscale vereisten
Daarnaast is het fiscaal vereist dat men meer dan 3 jaar vóór zijn / haar geldende pensioendatum uit dienst treedt. Wil een pensioenfonds zich op deze regel kunnen beroepen, dan moet dit overigens wel in zijn pensioenreglement staan (zoals bijv. PFZW doet). Wat is trouwens de “geldende pensioendatum”? Voorts zijn op deze fiscale regels ook uitzonderingen.

Is er een fiscale “hick up”, dan geldt de zgn. “omkeerregel” niet. De omkeerregel houdt in dat de premie en aanspraak onbelast zijn, maar dat t.z.t. de uitkering belast is. Overigens: is niet voldaan aan de vereisten voor de fiscale “omkeerregel”, dan betekent dat niet dat iets niet kan, maar slechts dat het fiscaal niet is gefacilieerd.

RVU en pensioen
Zoals u weet, gaat de Regeling van vervroegde uittreding (kort “RVU”) over het verbod op gelden uitbetalen aan uw werknemer vóór zijn / haar AOW datum (VUT, prepensioen, ontslagvergoedingen enz.). Echter, pensioenpremies voor voortzetting van pensioenopbouw of bijvoorbeeld pensioen inhaal inkoop enerzijds en de RVU-sancties anderzijds bijten elkaar in beginsel niet. Er komt voor de werkgever namelijk bij extra pensioenopbouw bij einde dienstverband in principe geen fiscale RVU 52% strafheffing kijken.

Neem vrijblijvend gerust contact met ons op:
Formulier website of 010 – 529 05 66.

Mr. Bart Jan van Miltenburg
Onafhankelijk pensioendeskundige met ruim 25 jaar ervaring.