Pensioenbeleid: begeleiding aan de werkgever in zijn keuze van type pensioenregeling (eind- middelloon of beschikbare premie) en diverse onderliggende sub keuzes zoals franchise, percentages en evt. indexatie. Dit inclusief advisering en begeleiding vaststelling beleid inzake het nieuwe pensioenstelsel 2023 (Wet toekomst pensioenen).

Uitvoerder: begeleiding aan de werkgever in zijn keuze van type pensioenuitvoerder (pensioenfonds, pensioenverzekeraar, PPI en APF.

Financiering: begeleiding keuze werkgever in soorten financiering van pensioenregelingen incl. hoogte eigen bijdrage van de werknemers.

Vergelijking / begroting: relatieve verschillen pensioenlasten in de diverse keuzes van pensioenbeleid.

Terug