Pensioenbeleid: begeleiding aan de werkgever in zijn keuze van type pensioenregeling (eind- middelloon of beschikbare premie) en diverse onderliggende sub keuzes zoals franchise, percentages en evt. indexatie.

Uitvoerder: begeleiding aan de werkgever in zijn keuze van type pensioenuitvoerder (pensioenfonds, pensioenverzekeraar, PPI en APF.

Financiering: begeleiding keuze werkgever in soorten financiering van pensioenregelingen incl. hoogte eigen bijdrage van de werknemers.

Vergelijking / begroting: relatieve verschillen pensioenlasten in de diverse keuzes van pensioenbeleid.

Terug