HRM protocol

Arbeidsongeschikte medewerker en pensioen: HRM protocol

De vorige nieuwsbrief ging over het nieuwe pensioenstelsel (invoering 1 januari 2023). Deze nieuwsbrief gaat over arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Heeft u een langdurig zieke medewerker? Bijvoorbeeld met long covid. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is de moeilijkste van de drie pensioensoorten (ouderdoms-, partner- en arbeidsongeschiktheidpensioen). Dit komt door de juridische hoeveelheid en complexiteit van de bijbehorende voorwaarden. Hoe goed u het als werkgever ook bedoelt, met uw helaas arbeidsongeschikte medewerker en hoe zeer u administratief technisch denkt het juiste te doen, toch kan uw onderneming voor juridische verassingen komen te staan.

Waar moet u op letten?

Onlangs heeft de rechter in hoger beroep (Hof A’dam PJ 2022, 1) uitspraak gedaan in een zaak waarin de arbeidsongeschikte werknemer vooral zijn werkgever, maar ook het pensioenfonds verweet het niet goed te hebben gehandeld.

Na twee jaar ziek zijn en loondoorbetaling beoordeelt het UWV of de werknemer arbeidsongeschikt is in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (“WIA”). Zo ja, dan krijgt hij/zij van UWV in de regel tijdelijk een WGA – loondervingsuitkering. Soms kent de betreffende pensioenregeling een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen (bovenop of na de WGA – uitkering) en voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Hiervoor gelden strenge meldings- en procedurevoorschriften.

Daar ging deze rechtszaak over. Gelukkig voor de betreffende werkgever oordeelde het hof uiteindelijk dat de werkgever in voldoende mate een “goed werkgever” was geweest en aldus niet aansprakelijk was. De pensioenuitvoerder moest volgens de rechter alsnog uitkeren.

Indien de werkgever de pensioenschade had moeten vergoeden, was dat voor de werkgever flink in de papieren gelopen: én betaling van de gemiste arbeidsongeschiktheidsuitkeringen én vergoeding van de gemiste pensioenopbouw. Vlak ook het juridische geruzie over de omvang van de schade niet uit.

Pensioen Protocol
Een tailor made Pensioen Protocol geeft aan wat HR(M) wanneer en op welke wijze voor een goede uitvoering van de pensioenregeling moet doen. “Van wieg tot graf”.

Neem vrijblijvend gerust contact met ons op:
Formulier website of 010 – 529 05 66.

Mr. Bart Jan van Miltenburg
Onafhankelijk pensioendeskundige met ruim 25 jaar ervaring.