Vergelijking oude en nieuwe pensioenregeling: wat is de waarde in het economisch verkeer of de fiscale waarde van de samenstellende delen en het totaal van een pensioenregeling. Individueel of collectief. Of van het ene pensioenfonds in vergelijking met een ander pensioenfonds.

Pensioenschade na ontslag, ziekte, ongeval of scheiding: wat is, uitgerekend in een eenmalig bedrag, het pensioen (verlies) na bijv. ontslag, door ziekte en arbeidsongeschiktheid of door scheiding?

Belang pensioenvordering: wat is het financiƫle belang resp. wat is het bij de rechter te vorderen bedrag?

Verzekeringstechnisch nadeel vrijstellingen en exit lasten pensioenfonds: indien een werkgever een pensioenfonds verlaat, wat moet hij bij bepaalde vrijstellingen van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds aan zgn. verzekeringstechnisch nadeel betalen en aan exit fee?

Pensioenplanning: wat is zijn de pensioenaanspraken bijvoorbeeld per jaar (oudedag, overlijden en arbeidsongeschiktheid) die iemand zou moeten nastreven? Wat heeft hij / zij opgebouwd en wat zijn de extra benodigde pensioen investeringen?

Controle pensioenpremies: wat zijn volgens de uitvoeringsovereenkomst de door de werkgever verschuldigde pensioenpremies tussen hem en de pensioenfonds of de pensioenverzekeraar? En wat betaalt hij feitelijk?

Pensioen financiering: wat zijn, gegeven het personeelsbestand van de onderneming, voor een werkgever de jaarlijkse lasten van de diverse systemen van pensioen financiering, nu en in de toekomst bijvoorbeeld over 5 jaar?

Terug