Nieuwsbrief maart 2017 / News Letter March 2017

Graag informeren wij u kort en op praktische wijze over actuele pensioenontwikkelingen in de wet. Veel leesplezier.
We would like to inform you briefly and in a practical way on current pension developments in the law. Enjoy reading.


Arbeidsovereenkomst en Wet Pensioencommunicatie

Pensioencommunicatie start, aldus de Pensioenwet, met de arbeids- annex pensioenovereenkomst. Daarin moeten de hoofdlijnen van de pensioenregeling worden vastgelegd. En indien de werkgever trouwens geen pensioenregeling heeft, dan moet dat ook duidelijk in de overeenkomst zijn opgenomen. Er komt weer een nieuw Uniform Pensioen Overzicht (“UPO”) waarin de pensioenuitvoerder inzicht in de pensioen situatie moet geven.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben in het kader van de onlangs ingevoerde wet Pensioencommunicatie 1-2-3 (www.pensioen123.nl) weer een nieuw UPO ontworpen. Juridisch ontstaat nog te vaak discrepantie tussen enerzijds de pensioenaanspraken krachtens de overeenkomst tussen werkgever en de werknemer, en anderzijds de pensioen verwachtingen die een werknemer meent te mogen hebben op grond van bijv. zijn / haar UPO.

Het majeure belang voor de werkgever bij goede communicatie is dan ook om bedoelde discrepantie te voorkomen. Daarnaast dient communicatie de deelnemer bewust te maken van de verplichtingen van de werknemer zelf: bijvoorbeeld de beheer plicht van de werknemer met betrekking tot de pensioenbeleggingen als er sprake is van een beleggingspensioen. Communicatie kan ook de focus leggen op eigen verantwoordelijkheden van de werknemer om zaken tijdig aan de werkgever of pensioenuitvoerder te melden zoals een nieuwe levenspartner of de geboorte van een kind.

TIPVan Miltenburg zendt u op eerste verzoek graag een lijstje met de items die volgens de Pensioenwet in arbeids- of pensioenovereenkomst moeten staan.


Pension due diligence – buying or selling a company

A merger & acquisition – traject involves different aspects which need to be investigated, like financial, tax, legal and pension issues. When pension obligations of a company are examined, sometimes odd things emerge.

For example: an out – of – date pension scheme which isn’t compliant to the collective employment agreement any longer.
There are many other examples of “falcon owls”. A short list of examples of odd things:

  • a legally rattling description of the membership of a pension scheme;
  • a collective disability insurance for the employees without a legal scheme;
  • unanswered letters of an obligatory company branch pension fund;
  • pension scheme documents which are a few years old;
  • a company which has been neglecting conditions of an exemption of an obligatory branch pension fund;
  • (…)

This list doesn’t pretend to be exhaustive in any way. Goal number one of a pension due diligence is to look for risks. Second main aim should be to solve risks and problems quickly so they can’t and won’t stop the M&A – project or ruin the acquisition soon after the transaction.

ADVICEVan Miltenburg can be of service in pension matters in the buying or selling process of a company.


1 april – DGA

Eind december vorig jaar is de behandeling van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in de Eerste Kamer voorlopig uitgesteld. Deze wet beoogt de opbouw van pensioen in eigen beheer stop te zetten. De regering is druk doende geweest om met een zogenaamde “novelle” een mogelijk lek in de wet rond indexatie te dichten.

De Tweede Kamer heeft inmiddels met de novelle ingestemd. In de vakliteratuur (ook) volop aandacht voor de positie van de partner ter zake en een eventuele compensatie voor de partner van de DGA. Hoe is de positie van de partner ten aanzien van evt. partnerpensioen? En of hij/zij recht heeft op compensatie, is onder meer afhankelijk van het goederenregime. In ieder geval is geen wijziging van de pensioenovereenkomst mogelijk zonder de handtekening van de partner. Ook komt er bij omzetting in bedoelde oudedagsverplichting voor de DGA een meldingsformulier aan de Belastingdienst dat de partner mede moet ondertekenen. De novelle moet dus de actuariële wijze van berekening van bijvoorbeeld de omzettingswaarde in relatie tot indexatie naar de zogenaamde oudedagsverplichting nader regelen. Dit punt geldt ook voor de afkoopwaarde.

Overigens verwacht het CAP dat de datum van inwerkingtreding desondanks materieel 1 januari 2017 zal kunnen blijven. Er is sprake van een overgangsperiode die loopt tot 1 april 2017 (geen grap). Ook circuleert de opvatting dat een en ander pas vóór 1 juli 2017 dient te zijn geregeld. De pensioenopbouw nu reeds stopzetten, dat kan en mag natuurlijk zonder meer.

ADVIES nodig? – Van Miltenburg kan daarbij adviseren.


Age 68

The year 2017 has just begun. The legal so called pension aiming age is now 67. However from 2018, January 1st the pension retirement age has to be 68. As such the increase of the pension age will temper the general raise of pension costs. There are less than 11 month to go to fix this. If the pension scheme of a company is not changed, the scheme becomes “impure” automatically.

“Impure” is the legal tax qualification for a tax situation which isn’t compliant to the tax rules. Tax penalties are high in the Netherlands. So a company needs to adapt the pension age from 67 to 68 in a legal valid way. If not, then the change of the pension age isn‘t applicable the employee. The employer has to request the employees’ council of the company to agree with the change of the pension age. Often this matter will be dealt with in collective labour agreement with unions. But sometimes a pension scheme provides a right for the employer to change a scheme on the matter of the pension age unilaterally. Then the employer is lucky. If that all isn’t the case, then the most safe way legally is to ask approval of labour council and the employees individually. Employees will seek for compensation.
Having said this 2017 is a good year for a company to investigate the pension scheme anyhow.

TIPVan Miltenburg can be of service in matters of revision and adjustment of a pension scheme.